บริษัท คอนโทรโลยี จำกัด
30 พ.ย. 64

ช่างเทคนิคไฟฟ้าและเครื่องมือวัด

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามความสามารถ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมและไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม
ประกันอุบัติเหตุและสวัสดิการทั่วไป
คุณรัฐพนธ์
บริษัท คอนโทรโลยี จำกัด
123 ม.8
ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้