26 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ พื้นที่ ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ

pin location
pin location
bts iconศาลาแดง
salary icon
salary iconรายได้ต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท หรือ ตามปริมาณยอดเคลมที่ทำได้ ( ไม่มีสวัสดิการ)
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
ประวัติความเป็นมาของบริษัท อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ปัจจุบันประกอบด้วย 3 ธุรกิจ คือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด มีมูลค่าสินทรัพย์รวมมากกว่า 40,000 ล้านบาท อาคเนย์เป็น 1 ใน 5 สายธุรกิจหลักของกลุ่มทีซีซี กลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมั่นคง และสถานะทางการเงินแข็งแกร่งก่อตั้งโดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประกอบด้วย บริษัท ไทยเบฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซีแลนด์ จำกัด และบริษัท พรรณธิอร จำกัด ปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจมากกว่า 200 บริษัท และมีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมทั้งใน และต่างประเทศ โดยมีสินค้า และบริการหลากหลายซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี อาทิ ช้าง โออิชิ เอฟแอนด์เอ็น ไมโลยูเอชที เอสโคล่า โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ฯลฯ ด้วยเป้าหมายการเติบโตที่ท้าทาย เราจึงมองหาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา
Benefits
1. เงินเดือนประจำ 2. โบนัสประจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ) 3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ประกันชีวิต (ตามระดับตำแหน่งงาน) 5. ค่ารักษาพยาบาล (OPD/IPD) 6. ค่าทำฟันเหมาจ่ายปีละ 5,000.- บาท 7. ประกันสังคม 8. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 9. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน, คู่สมรส, บุตร, บิดา-มารดา) 10. เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 11. ค่าเบี้ยเลี้ยง-ที่พัก กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 12. สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน 13. สวัสดิการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น 9
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : 02-631-1311
See Map