JobThai
บริษัท ไอ ที เอส แอดวานซ์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
19 ม.ค. 65

วิศวกรไฟฟ้า

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 ให้บริการทั้งงานรับเหมาก่อสร้าง งานด้านวิศวกรรมควบคุม ไฟฟ้า เครื่องจักรกล การติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ควบคุมและซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับงานเฉพาะทาง
- ประกันสังคม - OT - โบนัสตามผลประกอบการ
คุณฐิตารีย์ ฐิติเลิศลีลา
บริษัท ไอ ที เอส แอดวานซ์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
91/22 หมู่ที่ 12 ถ.พุทธสาคร
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้