JobThai
Smart Logistics Service (Thailand) Co., Ltd
25 มิ.ย. 65

หัวหน้าจัดการในลานตู้คอนเทนเนอร์ CY

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตกลงตามวันที่สัมภาษณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
บริการขนสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน
ติดต่อ
คุณแพร
Smart Logistics Service (Thailand) Co., Ltd
เลขที่ 115/14 หมู่ที่ 12
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 080-423-5420
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้