JobThai
23 ม.ค. 65

พนักงานบัญชี/การเงิน

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
ดำเนินการเกี่ยวกับงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมครบวงจร เช่น งานออกแบบโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม งานตกแต่งภายใน งานโครงสร้างพื้นฐานด้านงานถนนคอนกรีต และงานทางด้านวิศวกรรมครบวงจร บริษัทมุ่งเน้นในด้านดารทำงานพื้นฐานความถูกต้องตามมาจรฐานทางด้านวืศวกรรมคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ปรับเงินเดือนประจำปี -ยูนิฟอร์มบริษัท -การฝึกอบรมเพิ่มความรู้
ติดต่อ
คุณภชพน เกตุวงศ์
Vong89 Engineering Co.,Ltd.
163 ม.2
ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : 080-565-6663