JobThai
21 ม.ค. 65

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 ตำแหน่ง
บริษัท ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกพืชผลทางการเกษตร
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - โอที - กิจกรรมวันปีใหม่
ติดต่อ
คุณทัศนีย์
บริษัท ไร้ส์แลนด์ฟูดส์ จำกัด
- โรงงานสระบุรี 108 หมู่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี /- สำนักงานใหญ่ 77/140
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 036,271-218,02-440-0854-8
แฟกซ์ : 02-440-0880
เว็บไซต์ : http://www.riceland.co.th
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี,รถประจำทางที่ผ่านสาย 84,169,105,120