JobThai
รับสมัครด่วน
20 พ.ค. 65

บรรณาธิการ (Little Heart)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
IDC Group เป็นผู้นำในธุรกิจ ผลิตสื่อความรู้ ด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างการเรียน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงวัยทำงาน หนังสื่อระบบ Software และข้อมูลเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ จำหน่ายสื่อความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และไอทีชั้นนำของเมืองไทย ในนามสำนักพิมพ์ - Infopress - Read Comic - Little Heart - Think Beyond และเว็บไซต์ www.techxcite.com และ www.serazu.com ด้วยการขยายของธุรกิจอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี ฯ กำลังมองหา พนักงานที่มีศักยภาพ ร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น กรณีเจ็บป่วย - บิดา-มารดาเสียชีวิต งานแต่ง งานศพ งานบวช - ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
ติดต่อ
คุณนฤมล วิมลแก้ว / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด
200 ม.4 ชั้น 19 ห้อง 1903A จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-962-2626,02-962-1081-4 ต่อ 311 (ติดต่อ จ-ศ 9.00-18.00 น.)
แฟกซ์ : 02-962-1800
เว็บไซต์ : http://www.idcpremier.com
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้