JobThai
รับสมัครด่วน
1 มิ.ย. 66

นักวิชาการกลุ่มการงานอาชีพ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2531 เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาการศึกษาที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในด้านผู้ผลิตผลงานทางวิชาการ จนเป็นอันดับแนวหน้าของประเทศ มีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา มากกว่า 200 ท่าน และเป็นผู้ผลิต หนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือเสริมทักษะ หนังสือเสริมศักยภาพสำหรับครู หนังสือสำหรับห้องสมุดทุกระดับ สื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น จัดทำข้อสอบประจำภาคเรียน นำเข้าหนังสือ สื่อที่ทันสมัยจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ผ่านบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และได้ผลิตสื่อมอนเตสซอรี สื่อคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และสื่อของเล่น เพื่อการศึกษา (Wooden Toys) ที่ได้รับรองมาตรฐานการส่งออก และมาตรฐานสากล ส่งไปจำหน่ายทั่วโลก
สวัสดิการ
- เงินเดือน - โอที - ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ - ชุดยูนิฟอร์ม - วันหยุดประจำสัปดาห์ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันหยุดตามประเพณี (ตามกฏหมายกำหนด) - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท) - ประกันอุบัติเหตุ(เฉพาะตำแหน่ง) - อบรมสัมมนา,งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ท่องเทียวต่างประเทศ (เฉพาะตำแหน่ง)
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เลขที่ 1256/9 อาคาร พว. ชั้นที่ 1-5 ถนนนครไชยศรี
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-243-8000 ต่อ 6102 (อัตโนมัติ 15 สาย) มือถือ 095-141-5369
แฟกซ์ : 02-241-4131
เว็บไซต์ : http://www.iadth.com/
LINE ID: 0852359265
วิธีการเดินทาง
BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ > ขึ้นรถเมย์สาย 14 ฝั่งราชวิถี > ลงป้ายรถเมล์ ธ.กรุงศรี สาขาราชวัตร MRT สถานีเตาปูน > ขึ้นรถเมย์สาย 50 เดินข้ามถนน บริษัทอยู่ติด ธ.กรุงศรี สาขาราชวัตร
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้