JobThai
30 พ.ค. 66

พนักงานขายทางโทรศัพท์ประกันรถยนต์ [เงินเดือน 13,000 + เบี้ยขยัน 2,500]

pin location
pin location
bts iconBTS พหลโยธิน 24, รัชโยธิน
salary icon
salary icon13,000
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
ด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” ประกอบกับความตั้งใจที่จะสร้างความแข็งแรง ทางการเงินให้กับสังคมไทยในทุกระดับ เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ธนาคารได้ตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านบริษัทในเครือ คือ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด โดยเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัย เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินพื้นฐานที่ทุกครอบครัวควรจะมี เพื่อปกป้องคุ้มครองทำให้คนไทยพร้อมรับมือ กับความเสี่ยงต่างๆในชีวิต และประเทศไทยยังมีช่องว่างในเรื่องความคุ้มครองอยู่อีกมาก นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคยังเปลี่ยนไปอย่างมากจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการวางแผนการเงิน ทำให้ปัจจุบันความต้องการด้านความคุ้มครองได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าด้วยระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัย ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองที่ได้รับ การอบรมเป็นอย่างดีจะทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว ตรงใจด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เน้นความคุ้มค่า พร้อมด้วยบริการหลังการขายที่ฉับไวและเข้าถึงง่าย ลูกค้าของเราจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและความพึงพอใจจากการบริการของเรา นอกจากจะดำเนินงานเพื่อนำผลิตภัณฑ์และการบริการด้านความคุ้มครองต่างๆ ไปสู่ลูกค้าพร้อมการบริการที่ดีที่สุดแล้ว ไทยพาณิชย์ โพรเทค ยังก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการสานต่อยุทธศาสตร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว รวมถึงผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจประกัน ในการสร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน และยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าธนาคารทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอความคุ้มครองที่คุ้มค่า และตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ชีวิต
1 เงินเดือนประจำ 2 เบี้ยขยัน 3 Incentive/ Commission 4 สิทธิประกันสังคม 5 รางวัลตาม Campaign 6 วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7 วันหยุดงานพิเศษในวันเกิด 8 ชุดเครื่องแบบ (ยูนิฟอร์ม) 9 กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานและการฝึกอบรม 10 เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 11 กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน 12 เงินรับขวัญ กรณีคลอดบุตร 13 เงินช่วยเหลือสมรส 14 เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ 15 ห้องพยาบาล
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
19 ธนาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร อีสท์ ซี ชั้น 14,15,16 และ 21 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900