JobThai
Basic Solution Co., Ltd.
28 พ.ย. 65

Software Support

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้าน Information Technology Solutions โดยมุ่งเน้นการให้บริการติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ผู้ก่อตั้งได้ริเริ่มทำธุรกิจนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าซอฟต์แวร์ได้ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจเป็นอย่างมาก จากประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินมากว่า 15 ปี ซึ่งได้ผ่านการติดตั้งและการใช้งานซอฟต์แวร์มาหลากหลายยี่ห้อ รวมถึง Odoo ด้วย ได้พบว่า Odoo เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถแก้ปัญหา (Pain Points) ในกิจการได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีซอฟต์แวร์หลายระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน ปัญหาการควบคุมต้นทุนที่ไม่มีประสิทธิผล หรือการไม่มีระบบการส่งเสริมการขายที่ดี เป็นต้น บริษัทฯได้ทำการศึกษาและพัฒนา Odoo ให้มีฟังก์ชั่นและกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ อีกทั้งยังมี Product & Service Packages ที่เหมาะสมตามขนาดของกิจการและความต้องการของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถทำการติดตั้ง Odoo ERP Software ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
สวัสดิการ
-โบนัส ตามผลงานและผลประกอบการ -สวัสดิการเงินสมทบประกันสังคม -สวัสดิการค่าเดินทางตามเกณฑ์ระยะทาง -ชั่วโมงการทำงานแบบยืดหยุ่น ไม่ต้องเข้า-ออกตามเวลาทำงาน -สามารถทำงานที่บ้านได้ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด -มีสวัสดิการอบรมความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Odoo ERP -มีสวัสดิการท่องเที่ยวประจำปี(Outing) ในประเทศ/ต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ -มีวันหยุดและวันลาตามที่กฏหมายกำหนด -เสื้อฟอร์ม (เมื่อผ่านทดลองงาน) -ประกันสุขภาพ -ค่าอาหาร
ติดต่อ
คุณพัฒนพงศ์ จันทะสาร
Basic Solution Co., Ltd.
20/95 ซ.จรัญสนิทวงศ์4 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 092-299-9158
เว็บไซต์ : https://www.basic-solution.com/
วิธีการเดินทาง
- ถ้าขับรถมา เข้าซอยจรัญสนิทวงค์ 4 ตรงมาเจอวัดให้เลี้ยวขวา ข้ามคลองเล็กๆ เข้าไปจอดรถที่ลานจอดด้านซ้าย บริษัทอยู่ที่ตึกสีเทา ชั้น 3 - ถ้าเดินทางด้วยรถสาธารณะ บริษัทจะอยู่หลังไปรษณีย์ (ท่าพระ)