JobThai
รับสมัครด่วน
3 ก.พ. 66

ช่างเทคนิค(วุฒิ ปวส.) จ.ร้อยเอ็ด จ.บุรีรัมย์

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
ธุรกิจให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานทั่วไป เช่น แรงงานช่างฝืมือ แรงงานช่างเครื่องทุกชนิดทุกประเภทให้กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 • มีเบี้ยขยัน
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม (ช่างเทคนิค)
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน กรณี พนักงาน/บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบอุทกภัย/อัคคีภัย/วาตภัย
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินพิเศษ ค่าประกันผลงานเมื่อทำงานได้ตามเป้าหมาย งานจ้างเหมา Out Task
 • สอบสัมภาษณ์ผ่านสามารถเริ่มงานได้ทันที
 • คุณยุทธนา ละศรีจันทร์
  บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
  89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ (อาคาร 6 ชั้น 3)
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  LINE ID: @214cnsvb