JobThai
บริษัท สินแพทย์ จำกัด
26 พ.ค. 66

เจ้าหน้าที่ แผนก ADMISSION

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามที่ตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
โรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ในนามบริษัท สินแพทย์ จำกัด เปิดรับผู้ป่วยครั้งแรกวันที่ 12 สิงหาคม 2536 ปัจจุบัน มีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ โรงพยาบาลสินแพทย์ มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสากล JCI (USA) และยังเป็นโรงพยาบาลที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยและรักษา ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจ Cardiac Catheterization Laboratory เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT-128 Slices เครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เอ็มอาร์ไอ MRI กล้องส่องตรวจและผ่าตัด Endoscope กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการผ่าตัด Microscope เครื่องอัลตราซาวด์ Ultrasound เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก เครื่องตรวจหามะเร็งเต้านมระบบดิจิตอล เครื่องวัดการนอนกรน เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ ผลตรวจทางรังสีวิทยาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการบันทึกเวชระเบียนด้วยคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์จัดยา และบุคลากร ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และพนักงานต่างๆ เพื่อรองรับการใช้บริการอย่างครบครัน ไดัรับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้ ปี 2551 ได้รับมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) จาก พรพ. ปี 2553 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 1 ปี 2554 ได้รับมาตรฐาน HA ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ปี 2558 ได้รับมาตรฐาน HA ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ปี 2559 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 2 ปี 2562 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 3 วิสัยทัศน์ (VISION) โรงพยาบาลสินแพทย์จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ที่ทุกคนคิดถึงเมื่อมีปัญหาสุขภาพ พันธกิจ (MISSION) ให้การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก มุ่งเน้นการดูแลที่มีความอบอุ่น ปลอดภัยและเคารพในสิทธิของผู้ป่วย โรงพยาบาลสินแพทย์ เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2535 และได้ร่วมลงทุนกับเครือโรงพยาบาลรามคำแหง ในปี พ.ศ.2539 ต่อมาในปี พ.ศ.2546 และปี พ.ศ. 2547 ได้ร่วมลงทุนกับ โรงพยาบาลวิภาวดี และเคร
สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - ค่าทำงานล่วงเวลา - ประกันสังคม - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี - โบนัสตามผลงาน,ผลประกอบการ - ค่าตอบแทนพิเศษ หมายเหตุ สิทธิการได้รับสวัสดิการเป็นไปตามเงื่อนไขโรงพยาบาล
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท สินแพทย์ จำกัด
508 ถนนรามอินทรา
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-793-5099 ต่อ 5797
วิธีการเดินทาง
สามารถเดินทางมายัง อาคารสำนักงาน บริษัท สินแพทย์ จำกัด จอดบริเวณหน้าอาคาร P5 โรงพยาบาลสินแพทย์ (รามอินทรา) บริการฟรี
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้