JobThai
20 มี.ค. 66

IT Manager

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
MOBILE CONNECT ให้ข้อความ ดูแลลูกค้าแทนคุณ ผู้นำด้าน Digital Marketing และ CRM Solution บริการด้วยใจ ความปลอดภัยสูงสุด มาตราฐานสากล เราเห็นความสำคัญของลูกค้ามาก่อนเสมอ ผู้นำด้านระบบ Digital Marketing และ CRM มามากกว่า 20 ปี มั่นใจด้วยบริการที่ครบวงจร พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Digital Marketing & CRM ครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ในการให้บริการแก่องค์กรชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้องค์กรได้มีเครื่องมือการสื่อสารที่ถึงลูกค้า ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ มาตรฐานสากล อันจะนำมาซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า การเพิ่มยอดขาย ตลอดจนการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ นอกจากนี้ทางบริษัท ยังมีทีมงานบริการหลังการขาย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ทั้งการช่วยแนะนำการใช้งาน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการสื่อสารไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ปรัชญาองค์กร (Philosophy) Always Beyond & Play work วิสัยทัศน์ (Vision) Beyond Solution Service in Digital Marketing & CRM พันธกิจ (Mission) 1.มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหัวใจของความเป็นมืออาชีพ โดยบุคลากรที่เก่ง ดี และมีสุข 2.ให้ความสำคัญกับลูกค้า ด้วยใจที่มุ่งมั่นเอาใจใส่ เพื่อสร้างความผูกพันและประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายต่อลูกค้า 3.ส่งมอบสินค้าและบริการ ด้วยนวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น 4.มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมสำหรับเยาวชน
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - การอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าในอาชีพ - ค่าเดินทางไปพบลูกค้า - ประเมินจ่ายโบนัส 4 ครั้งต่อปี - ปรับขึ้นเงินประจำปี
ติดต่อ
ลภัสกรศิริ เตมียศิลปิน
Mobile connect company
1111/84 ถนนลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 081-288-5900
แฟกซ์ : 02-513-5507
เว็บไซต์ : http://www.mobileconnect.co.th
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้