JobThai
3 ก.พ. 66

Technical (ช่างเทคนิค) ประจำที่ชลบุรี(รับสมัครด่วน!)

pin location
pin location

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
ก่อตั้งขึ้นมา 47 ปี ซึ่งทางบริษัทเราได้ดำเนินธุรกิจหลากหลายชนิด 1. ธุรกิจระบบไฟฟ้า และเครื่องกล ( M&E System ) • รับเหมาวางระบบ & ติดตั้งระบบปรับอากาศ, ไฟฟ้า ประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง ให้กับโรงงานและอาคารสูง 2. ธุรกิจสินวัสดุตกแต่งทั้งภายใน และนอกอาคาร • นำเข้าวัสดุเพื่อการตกแต่งภายใน & ภายนอกอาคาร รวมทั้งสินค้าทางวิศวกรรมจากต่างประเทศ 3. ธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศ ( ICT Solution ) • ขายสินค้าและวางระบบติดตั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ & โทรคมนาคม และ ระบบอาคารอัจฉริยะจากต่างประเทศ 4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ( Properties ) • Bangna Tower, Bangna Pride Hotel & Residence 5. ธุรกิจสินค้าพิเศษ ( Special Products ) • จำหน่ายสินค้านำเข้าเครื่องมือแพทย์, เครื่องถ้วยชามบนโต๊ะอาหาร
1. ผลตอบแทนประจำปี 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสุขภาพ (IPD) 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 5. เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ 6. ท่องเที่ยว / งานสังสรรค์ประจำปี 7. ตรวจสุขภาพประจำปี 8. ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เลขที่ 2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี ชั้น 17 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม. 6.5
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10540