JobThai
2 ธ.ค. 65

supervisor (ผู้ช่วยผู้จัดการเขต)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท /ประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจร้านหนังสือ โดยเป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย ซึ่งได้แก่ ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่บริษัทเป็นผู้บริหารเองทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ โดยจัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทผลิตเองและสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่น ๆ ธุรกิจสำนักพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิตหนังสือสู่ระบบร้านหนังสือ เป็นรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ โดยเป็นผู้บุกเบิก และเป็นผู้นำตลาดในการผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่าง ๆ โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งเปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
สวัสดิการ
- สิทธิลาต่าง ๆ ตามระเบียบ - ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก /ผู้ป่วยใน - กองทุนสำรองเสี้ยงชีพ, สวัสดิการเงินกู้สามัญ - ตรวจสุขภาพประจำปี, รางวัลเกียรติคุณ - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ, เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติธรรมชาติ, เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตในหน้าที่ - โบนัสประจำปี - ส่วนลดในการซื้อสินค้า - กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
ติดต่อ
คุณเจตนันท์ นวลเนตร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-826-8642-43
แฟกซ์ : 02-826-8996
เว็บไซต์ : https://www.se-ed.com
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางที่ผ่าน ตั้งต้นโฮมโปร กิ่งแก้ว สาย 132 ,133 ,365 สำโรง – บางพลี , 365 ปากน้ำ – บางปะกง ,R26E เคหะบางพลี – อนุสาวรีย์ชัยฯ , 558 สนามบินสุวรรณภูมิ – เซ็นทรัลพระราม 2 / หรือสาย 48,139,46,23,180,38