JobThai
28 พ.ย. 66

Sales Representative (ประจำกรุงเทพฯ) WFH #ด่วน

pin location
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon20K ++
number of positions icon
number of positions icon1
เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการผลิตพรมคุณภาพสูง เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตพรมคุณภาพมากว่า 30 ปี ปัจจุบันบริษัทมีความต้องการขยายกิจการ/โรงงาน เพื่อรองรับอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่นานาชาติ จึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3% - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - การปรับค่าจ้าง - เครื่องแบบพนักงาน - รถรับ-ส่งพนักงาน (ตามเส้นทางกำหนด) - ห้องพยาบาลและพยาบาลประจำโรงงาน
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต - เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน - ของเยี่ยมไข้พนักงาน - ข้าวกลางวันฟรี - สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา (ฟุตซอล บาสเก็ตบอล ปิงปอง ตะกร้อ วอลเลย์บอล )
ติดต่อ
ส่วนสรรหาบุคลากร
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
194 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 043-286-173-4 ต่อ 192, 089-711-3783
แฟกซ์ : 043-286-175
เว็บไซต์ : https://www.carpetmaker.co.th
LINE ID: 0897113783
วิธีการเดินทาง
1. เมื่อถึงสี่แยกอำเภอบ้านไผ่ ให้เลี้ยวมาทางอำเภอชนบท (ประมาณ 8 กม.) บริษัทจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือ 2. กรณีขึ้นรถประจำทาง สามารถลงที่สี่แยกอำเภอบ้านไผ่ หรือ บขส.บ้านไผ่ จากนั้นนั่งรถต่อมาที่บริษัทได้