JobThai
31 ม.ค. 66

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการอาวุโส

pin location
pin location

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามประสบการ์และโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ ให้บริการ 6 สาขา ได้แก่ สาขาการจราจรและขนส่ง สาขาท่าเรือและวิศวกรชายฝั่ง สาขาแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สาขาการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง และสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างสนามบิน บริษัทฯ มีความชำนาญงานการศึกษาความเหมาะสม การจัดทำแผนแม่บท การสำรวจออกแบบรายละเอียดวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม การบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การจัดการและประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนดำเนินงาน การบำรุงรักษาและการพัฒนาในระบบการผลิตทางอุตสาหกรรม การประมาณราคาก่อสร้างและเตรียมเอกสารสัญญาประกวดราคาก่อสร้าง สำหรับโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน อาทิ โครงการทางพิเศษระบบทางด่วน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบราง ระบบรถไฟรางเดี่ยวและรางคู่ สะพาน ท่าอากาศยาน ทางหลวงแผ่นดิน อุโมงค์ อาคารสูง ท่าเทียบเรือ ขุดลอกร่องน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆ บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด โดยขณะนั้นเป็นสำนักงานในประเทศไทยของ มูเชล กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาอิสระชั้นนำของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 ให้บริการด้านวิศกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานในประเทศอังกฤษ 7 แห่ง และสาขาต่างประเทศอีก 15 แห่ง เมื่อเดือนตุลาคม 2543 ผู้บริหารชาวไทยของ บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เจรจาซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 75 จาก มูเชล กรุ๊ป และล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 250 คน ประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิคก่อสร้าง และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสนาม
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมสันทนาการ(กีฬาสี)
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม/ชีวิตกลุ่ม
 • พิจารณาปรับเงินประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • อื่น ๆ (พิจารณาตามตำแหน่งงาน)
 • ** พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ทำงาน 5 วัน จันทร์ - ศุกร์ ** เวลาทำงาน 08.30 น. - 17.30 น. ** พนักงานประจำโครงการ ทำงาน(ตามเงื่อนไขข้อตกลง)
  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (คุณภัทร์ภูมิ กานติกูล, คุณปัณณพร บุผานัน)
  บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
  1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  : 02-318-7235 ต่อ 120