JobThai
Urgently Required
10 ธ.ค. 65

Shipping ขาเข้า-ขาออกตรวจปล่อยเขต แหลมฉบัง และ Free Zone

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

salary iconเงินเดือน
salary icon18,000-20,000
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
Establised: 1991 Capital: 15,000,000.- Bahts We are group of ITOCHU Corp. ดำเนินกิจการการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
สวัสดิการ
- โบนัส - เบี้ยขยัน - สิทธิการลาพักร้อน - วันหยุดพิเศษตามปฏิทินบริษัทฯ - เงินขวัญถุงงานมงคล สมรส - เงินขวัญถุงสำหรับบุตร - เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานและหรือครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม - ตรวจสุขภาพ ฟรี ประจำปี - กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาล นอกเหนือประกันสังคม เบิกจ่ายสูงสุด 95% - ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ - เงินค่าชดเชย ที่นอกเหนือ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามอายุการทำงาน - สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ติดต่อ
Khun Charussri
SIAM i - LOGISTICS Co., Ltd.
54 อาคารหะรินธร ชั้น 19 (19 เอ) ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-632-2922
แฟกซ์ : 02-236-9131, 02-236-9128
เว็บไซต์ : http://www.ilogi.co.jp/redirect/
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้