JobThai
7 ก.พ. 66

Maintenance

pin location
pin location

อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

salary icon
salary icon15,000 บาท
number of positions icon
number of positions icon1
ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ในปีพ.ศ.2525 ได้เกิดประกายสีเขียวเล็กๆ จุดหนึ่งในความคิดของผู้ก่อตั้ง และจุดนี้ได้เป็นประตูสู่แนวคิดใหม่เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยบนโลกปัจจุบัน และอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยการปนเปื้อนของสารเคมีและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษรอบตัวเรา บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ได้กลายเป็นจุดมุ่งมั่นของการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ตั้งแต่นั้นมา ด้วยผลิตภัณฑ์แรกเริ่มที่มีชื่อว่า "ไบโอนิค" ผ่านการพัฒนาผลิตและแนะนำเข้าสู่ตลาด เป็นที่ยอมรับในคุณภาพได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จนสามารถขยายตลาดครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ และหยั่งรากลึกเป็นฐานสู่การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ตลอดจนถึงการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าหลากหลาย เหมาะสม และใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น เช่นในภาคเกษตรกรรมได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ การปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร รวมถึงการคิดค้นพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเพื่อใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ ในภาคสินค้าอุปโภคและบริโภค ได้นำมาใช้กำจัดของเสียและกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย ระบบเซพติก และกำจัดไขมันในบ่อดักไขมัน ในบ้านพักอาศัย โรงเรือนหรือภัตตาคาร ในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านกำจัดของเสีย สารอินทรีย์ และกำจัดก๊าซพิษ ตลอดจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถควบคุมและยับยั้ง การเจริญพันธุ์ของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดเรืองแสงในน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ตะพาบน้ำ ปลา และรวมไปถึงการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอีกด้วย ส่วนทางภาคอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการ กำจัดตะกอน สารแขวนลอย บำบัดน้ำ ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง เช่นการลดค่า บีโอดีและซีโอดี เป็นต้น ทุกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เราเน้นที่คุณภาพใช้งานได้จริง ทางบริษัทได้มีการ ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดมา โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ จากขยะเศษอาหาร ของเสีย อินทรีย์วัตถุต่างๆซึ่งระบบนี้มีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาทุกวันนี้กว่า 30ปี ในการดำเนินธุรกิจบนฐานที่มั่นคงและมีคุณธรรม
- ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยงงานนอก - ค่าล่วงเวลา - ค่าคอมมิชชั่นงานขาย - เบี้ยขยัน - โบนัส - อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณพันทิพา เปรมเพชร
Micro Biotec Co., Ltd.
75 ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/3 แยก 12
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
: 02-589-7388 ต่อ 55 , 081-146-6487
ตามแผนที่ หรือสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ สาขา สุพรรณบุรี https://www.google.com/maps?q=14.6346,99.8465