JobThai
รับสมัครด่วน
31 มี.ค. 66

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

pin location
pin location

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon2
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2536 ดำเนินกิจการ ผลิตพืชผักและผลไม้ แช่เยือกแข็ง เพื่อการส่งออก บริษัทได้พัฒนาธุรกิจขยายเข้าสู่ ตลาดอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจรในฐานะเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้จัดจำหน่าย ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทที่มีประสบการณ์อันยาวนาน ในด้านการเกษตรแผนใหม่ งานแปรรูปอาหารและการผลิตอาหารแช่แข็ง
- โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล - ชุดยูนิฟอร์ม
คุณวาทิณีย์ ศรีธง
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
106/5 ม.8 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง
ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140