JobThai
29 พ.ค. 66

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ด้าน Hair Care & Toiletries

pin location
pin location

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
SSUP Group เป็นผู้นำธุรกิจความงามและสุขภาพในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Oriental Princess, Cute Press, LALIL, Bisous Bisous และ GNC ที่มีช่องทางจำหน่ายแบบ Omni-Channels ซึ่งประกอบด้วยช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade, E-Commerce, Travel Retail และร้าน Specialty Retail จำนวนมากกว่า 700 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรมากกว่า 3,500 คน เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงมีสวัสดิการที่ครอบคลุมเพื่อให้พนักงานมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้อยู่ในระดับ World Class เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริง เรามีวัฒนธรรมองค์กรอันโดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง โอกาส และความสนุกสนานมากมาย อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจอันดี สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความสามารถที่หลากหลายของทีมงาน นอกจากนี้ SSUP Group มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่านทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการระบบการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน บริษัทและกิจการในเครือ SSUP GROUP จะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานเพราะสาเหตุเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตกต่ำเป็นอันขาด
Benefits
สวัสดิการที่ได้รับในวันแรก - อายุงานสองเดือน 1.ด้านประกันสังคม • กองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน 2. ด้านประกัน • ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นประจำ ได้รับเมื่ออายุงานครบ 7 วัน • ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน และประจำสาขา ได้รับเมื่ออายุงานครบ 2 เดือน สวัสดิการที่ได้รับเมื่อผ่านทดลองงาน 1. ด้านสุขภาพ • การตรวจสุขภาพประจำปี 2. ด้านการออมทรัพย์ • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP 3. ด้านของขวัญยินดี • ช่อดอกไม้แสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ โท 4. ด้านการเยี่ยม • ของเยี่ยมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5. สวัสดิการอื่น ๆ • ซื้อเครื่องสำอาง/ อาหารเสริม ส่วนลด 50% สวัสดิการที่ได้รับเมื่ออายุงาน 1 ปีขึ้นไป 1. ด้านสุขภาพ • ประกันสุขภาพ • ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร/ คู่สมรสที่จดทะเบียน) 2. ด้านประกัน • ประกันอุบัติเหตุครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร) • ประกันชีวิตพนักงานงาน 3. ด้านเงินกู้ยืม • เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP 4. ด้านของขวัญยินดี • ของขวัญแสดงความยินดีการสมรส (อายุงานครบ 2 ปีขึ้นไป) • ของขวัญแสดงความยินดีการมีบุตร (อายุงานครบ 2 ปีขึ้นไป) 5. โบนัส/ รายได้อื่น ๆ • โบนัสอายุงานครบ 1 ปี/ โบนัสประจำปี/ ปรับค้าจ้างประจำปี 6. สวัสดิการอื่น ๆ • เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ พวงหรีด การสนับสนุนพิเศษจากกองทุนศักดิ์พรทรัพย์ (สำนักงานกรุงเทพฯ และพนักงานประจำสาขา) 1. ได้รับในวันแรกของการทำงาน ด้านที่พักอาศัย • ให้เช่าอพาร์ทเมนท์ของบริษัทฯ ใกล้สำนักงานใหญ่ (ติดกับ ม.หอการค้า) เดือนละ 2,600 บาท (รวมค่าน้ำ) ห้องแอร์ ขนาด 25 - 35 ตร.ม. 2. ได้รับเมื่ออายุงาน 1 ปี ขึ้นไป ด้านการศึกษา • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานในระดับอนุบาล - อนุปริญญา วงเงิน 5,000 - 8,000 บาท • ทุนเล่าเรียนเพื่อการศึกษาบุตรพนักงานระดับปริญญาตรี วงเงิน 20,000 - 25,000 บาท • ทุนเรียนดีบุตรพนักงานในระดับประถมศึกษา - ปริญญาตรี วงเงิน 7,500 - 12,000 บาท • พนักงานที่ไม่ได้เบิกทุนการศึกษาบุตร (คนโสด) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรูป และทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่ตนเอง วงเงิน 5,000 - 8,000 บาท • ซื้อหนังสือหรือตำราเพื่อพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 75% ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเงินเดือนจำนวนหนึ่งเดือนของพนักงาน • ศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศทุกสถาบัน หรือเรียนออนไลน์ภายในประเทศ ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจำนวน 75% ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเงินเดือนจำนวนหนึ่งเดือนของพนักงาน • ศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศโดยการรวมกลุ่มพนักงานให้ได้อย่างน้อย 10 คน และว่าจ้างอาจารย์ มาสอนนอกเวลางาน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 100% ด้านเงินกู้ยืม • กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน และบุตรพนักงาน • กู้ยืมเพื่อคลอดบุตร และรักษาพยาบาลบิดา/ มารดา • กู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพบิดามารดา • กู้ยืมเพื่อซื้อมือถือ/ iPad หรือคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง/ บุตร/ บิดา/ มารดา ----------------------------------------------------------------------------------------------- สิทธิสวัสดิการกลุ่มบริษัทเอสเอสยูพี (สำนักงานสมุทรปราการ) สวัสดิการที่ได้รับในวันแรก - อายุงานสองเดือน 1.ด้านประกันสังคม • กองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน 2. ด้านประกัน • ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นประจำ ได้รับเมื่ออายุงานครบ 7 วัน • ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน และประจำสาขา ได้รับเมื่ออายุงานครบ 2 เดือน 3. ด้านเบี้ยขยัน • เบี้ยขยัน แจ็คพอต 4. ด้านอาหาร • ค่าอาหารกลางวัน สวัสดิการที่ได้รับเมื่อผ่านทดลองงาน 1. ด้านสุขภาพ • การตรวจสุขภาพประจำปี 2. ด้านการออมทรัพย์ • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP 3. ด้านของขวัญยินดี • ช่อดอกไม้แสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ โท 4. ด้านการเยี่ยม • ของเยี่ยมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5. สวัสดิการอื่น ๆ • ซื้อเครื่องสำอาง/ อาหารเสริม ส่วนลด 50% สวัสดิการที่ได้รับเมื่ออายุงาน 1 ปีขึ้นไป 1. ด้านสุขภาพ • ประกันสุขภาพ • ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร/ คู่สมรสที่จดทะเบียน) 2. ด้านประกัน • ประกันอุบัติเหตุครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร) • ประกันชีวิตพนักงานงาน 3. ด้านเงินกู้ยืม • เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP 4. ด้านของขวัญยินดี • ของขวัญแสดงความยินดีการสมรส (อายุงานครบ 2 ปีขึ้นไป) • ของขวัญแสดงความยินดีการมีบุตร (อายุงานครบ 2 ปีขึ้นไป) 5. โบนัส/ รายได้อื่น ๆ • โบนัสอายุงานครบ 1 ปี/ โบนัสประจำปี/ ปรับค้าจ้างประจำปี 6. สวัสดิการอื่น ๆ • เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ พวงหรีด การสนับสนุนพิเศษจากกองทุนศักดิ์พรทรัพย์ (สำนักงานสมุทรปราการ) ได้รับในวันแรกของการทำงาน ด้านที่พักอาศัย • ให้เช่าห้องพักราคาเดือนละ 1,400 บาท (รวมค่าน้ำ และค่าส่วนกลาง) ได้รับเมื่ออายุงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านการศึกษา • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานในระดับอนุบาล - อนุปริญญา วงเงิน 5,000 - 8,000 บาท • ทุนเล่าเรียนเพื่อการศึกษาบุตรพนักงานระดับปริญญาตรี วงเงิน 20,000 - 25,000 บาท • ทุนเรียนดีบุตรพนักงานในระดับประถมศึกษา - ปริญญาตรี วงเงิน 7,500 - 12,000 บาท • พนักงานที่ไม่ได้เบิกทุนการศึกษาบุตร (คนโสด) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านต่างๆ ให้แก่ตนเอง วงเงิน 5,000 - 8,000 บาท • ซื้อหนังสือหรือตำราเพื่อพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 75% ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเงินเดือนจำนวนหนึ่งเดือนของพนักงาน • ศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศทุกสถาบัน หรือเรียนออนไลน์ภายในประเทศ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 75% ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเงินเดือนจำนวนหนึ่งเดือนของพนักงาน • ศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศโดยการรวมกลุ่มพนักงานให้ได้อย่างน้อย 10 คน และว่าจ้างอาจารย์ มาสอนนอกเวลางาน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 100% ด้านเงินกู้ยืม • กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน และบุตรพนักงาน • กู้ยืมเพื่อคลอดบุตร และรักษาพยาบาลบิดา/ มารดา • กู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพบิดามารดา • กู้ยืมเพื่อซื้อมือถือ/ iPad หรือคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง/ บุตร/ บิดา/ มารดา
Contacts
แผนกสรรหาว่าจ้าง
กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซอยรัชฎภัณฑ์ ราชปรารถ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : 02-642-6060-9 ต่อ 1619,1120
Directions
หอพักพนักงาน ม.หอการค้า , หอพักพนักงาน นิคมบางพลี