JobThai
รับสมัครด่วน
27 พ.ค. 66

นักเทคนิคการแพทย์

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary icon20,000
number of positions icon
number of positions icon2
เปิดให้บริการตรวจ รักษาโรคทั่วไป บริการรับฝากครรภ์ คลอดบุตร เราให้ความสำคัญกับทั้งมาตรฐานการรักษา และการบริการที่สร้างความสะดวกกายและสบายใจ วิสัยทัศน์ (Vision) พวกเรามุ่งมั่นพัฒนา นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มาให้บริการ พันธกิจ (Mission) - ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน - จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามข้อมูล การรักษา และการบริการ โทร. 0-2334-2555
- ประกันสังคม - ปรับเงินเดือนประจำปี - หยุดพักร้อน 6 วัน/ปี - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี - เงินเดือนตามวุฒิและประสบการณ์ - อื่นๆ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โรงพยาบาลเดอะซีพลัส สมุทรปราการ
8/8 หมู่ 6 ซ.มังกร-ขันดี
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
LINE ID: @148udipy