JobThai
31 ม.ค. 66

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

pin location
pin location

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความสนับสนุนจาก บริษัท อะคิบะ ดายแคสติ้ง จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายฐานการผลิตในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทอะคิบะ ดายแคสติ้ง จำกัด นั้นสั่งสม ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศ ด้านการหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น มามากกว่า 50 ปี และได้ถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นมาสู่ บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด โดยมีการนำบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ในด้านการหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม จากประเทศญี่ปุ่นมามากกว่า 30 ปี เข้ามาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ประเภทอลูมิเนียมขึ้นรูป ส่งตรงให้กับบริษัทผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม อื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคโนโลยีขั้นสูง มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยเครื่องจักรที่ทางบริษัท ฯ ได้นำมาใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นระบบ อัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ (Fully Automatic System) ซึ่งทำให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้าสามารถลดข้อผิดพลาดในการผลิต สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพและได้มาตราฐาน นอกจากนี้ บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด ได้นำวัตถุดิบจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สินค้าที่ได้มีต้นทุนต่ำ แต่มีคุณภาพสูงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทุนในการจดทะเบียนบริษัท : 320 ล้านบาท วันที่ก่อตั้งบริษัท : วันที่ 4 เมษายน 2554 จำนวนพนักงาน : 220 คน (ณ วันที่ 6 กันยายน 2561)
-ประกันสังคม -ค่ารองชีพ -ค่าเช่าบ้าน -ค่ายานพาหนะ -เงินช่วยเหลือบุตร -ค่ากะการทำงาน -เบี้ยขยัน ,เบี้ยขยันพิเศษ,รางวัลพนักงานดีเด่น -เบี้ยเลี้ยงออกไปทำงานนอกบริษัทฯ -กองทุนฌาปณกิจ -เจ้าภาพงานศพ -โบนัสปลายปี -เครื่องแบบพนักงาน -พักร้อนประจำปี -สหกรณ์ออมทรัพย์ -ค่าประสบการณ์ -ตรวจสุขภาพประจำปี -ประกันชีวิต -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -งานเลี้ยงปีใหม่ -ท่องเที่ยวประจำปี -กีฬาสี
คุณนิตยา คิดเห็น (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด
297 หมู๋ที่ 6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี
ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
: 044-334-561 หรือ 085-633-9060
-รถเมย์สาย 5 -รถประจำทางสายราชสีมา-โชคชัย -รถส่วนตัว -รถจักรยานยนต์รับจ้าง (บริษัทฯไม่มีรถรับส่งพนักงาน)