JobThai
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
8 ก.พ. 66

หัวหน้างานคลังสินค้า (อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

pin location
pin location

อ.เต่างอย จ.สกลนคร

salary icon
salary iconขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
“ดอยคำ” ตราผลิตภัณฑ์สินค้าที่แปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ได้แก่ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย และ โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร ของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ บริษัทในพระปรมาภิไธย ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ตามศาสตร์พระราชา พัฒนาสร้างสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนและผลผลิตของเกษตรกรไทย ส่งเสริม รับซื้อ พัฒนา และแปรรูปผลผลิต พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรปลอดภัย พลังงานทดแทน เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และธุรกิจ ดังปรัชญาที่กล่าวว่า “ดอยคำเป็นธรรมกับทุกฝ่าย” จวบจนปัจจุบัน ดอยคำ ยังคงดำเนินกิจการในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคมที่ สืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อความกินดี อยู่ดี ของประชาชนชาวไทย
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - ค่าทำงานล่วงเวลา - ค่าทุนการศึกษา - ค่ายินดีมงคลสมรส - ค่าอนุโมทนาอุปสมบท - ค่าเบี้ยเลี้ยง - งานเลี้ยงสังสรรค์และการท่องเที่ยวประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ลาบวช - สหกรณ์ออมทรัพย์ - สิทธิวันลาต่างๆ อาทิ ลาป่วย 30 วัน/ปี ลากิจ 7 วัน/ปี ลาพักร้อน 7-10 วัน/ปี ลาปฏิบัติธรรม 3 วัน/ปี ลาวันเกิด ลาฌาปณกิจ 3 วัน - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - ค่าเบี้ยขยันการทำงาน และอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
แผนกบริหารงานบุคคล
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
1. BTS ที่ใกล้ที่สุด : สถานีราชเทวี ทางออก 2 *ถึงบริษัทฯเลย 2. MRT ที่ใกล้ที่สุด : สถานีสามย่าน 3. Airport Rail Link ที่ใกล้ที่สุด : สถานีพญาไท 4. เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานหัวช้าง 5. รถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดได้ที่ Coco Walk ราชเทวี (เสียค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 20 บาท)