JobThai
21 มี.ค. 66

Assistant Sustainability Manager

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอมาเกือบ 50 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริษัท ฯ มีการพัฒนา และเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท และร่วมกันพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
- หอพักพนักงาน - ชุดฟอร์มพนักงานหลังผ่านทดลองงาน และประจำปี - รถรับ-ส่งพนักงาน - เงินช่วยเหลือกรณีงานมงคลสมรส - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนักงาน และ บิดา - มารดา - ค่าคุมเครื่อง, ค่ากะ - สวัสดิการข้าวเปล่าฟรี - กิจกรรมกีฬา - งานเลี้ยงประจำปีทุกปี - ตรวจร่างกายฟรีทุกปี - อื่น ๆ
ติดต่อ
คุณชาตรี อิฟู ( Khun Chatree Ifu)
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
134, 134/2-3 หมู่ 6 ซ.แปซิฟิค ถ.เศรษฐกิจ 1
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02-420-5235-40, 02-810-4500 ต่อ ฝ่ายบริหารงานบุคคล, 063-494-1370
แฟกซ์ : 02-420-1516, 02-420-6509
เว็บไซต์ : http://www.yrctextile.com
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้