JobThai
ตลาดใหม่ ชลบุรี
3 ก.พ. 66

ผู้ช่วยนักกฎหมาย ประจำบริษัท

pin location
pin location

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

salary icon
salary icon25,000 - 35,000
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
เปิดแผงเช่าร้านค้าปลีก ค้าส่ง
ติดต่อ
คุณยาใจ
ตลาดใหม่ ชลบุรี
839 ถนนราษฎร์ประสงค์
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 086-883-3691