JobThai
28 มี.ค. 66

เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงาน บัญขี สต๊อก ฝ่ายขาย Office Administrator

pin location
pin location

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon2
ก่อตั้งขึ้นและจดทะเบียนการค้านิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานทางธุรกิจนำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร และเพื่อสุขภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์รให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า
- ประกันอุบัติเหตุ และประกันการรักษา - กองทุนประกันสังคม - เครื่องแบบพนักงาน - หลักสูตรฝึกอบรมและแผนพัฒนา - สิทธิการลาคลอดบุตร/ดูแลภรรยาหลังคลอดบุตร - ปรับเงินเดือนประจำปี
คุณกิติ
บริษัท แมกนาอาเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
128 ซอยบางนา-ตราด 27
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260