JobThai
28 ม.ค. 66

นักศึกษาฝึกงาน

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
บริษัท ไอคอนเน็กท์ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานในลักษณะ Day-to-Day Operation และ 24/7 (Shift) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบภายในองค์กรและสถาบันการเงิน เช่น การให้บริการเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบบโครงข่าย และความปลอดภัยของข้อมูล (Network Operation Center/Security Operation Center) , การบริการทรัพยากรบุคคลประเภทงานธุรการประสานงานต่างๆ โดยสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการเงิน รวมถึงงานระบบด้านนวัตตกรรมเพื่อรองรับการทำงานแบบ Smart work
สวัสดิการต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด) - ลาพักร้อน (ตามอายุงาน) สูงสุด 8 วัน/ปี - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไอคอนเน็กท์ จำกัด และ บริษัทในเครือ
89/2 อาคาร 6 ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
: 098-265-3413 , 02-576-1600 ต่อ 0
LINE ID: 0982653413
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ สาย 356,150,52 รถตู้ ปากเกร็ด-มีนบุรี , ปากเกร็ด-รังสิต ,ปากเกร็ด-จตุจักร ลงป้ายรถเมล์หน้า NT แจ้งวัฒนะ
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้