JobThai
5 ก.พ. 66

QC

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
โอแลม เริ่มดำเนินธุรกิจข้าวในระดับโลก ในปี 2537 และภายในหนึ่งปีเราได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าว 10 อันดับแรกของประเทศไทยและเรายังคงเป็นหนึ่งในผู้ค้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและได้รวมเข้าเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกชั้นนำจากประเทศไทย บริษัท โอแลม (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนในปี 2552 และปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯและโรงงานแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ในจังหวัดนนทบุรี บนฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับผู้ส่งออกรายอื่น เป็นผู้ติดต่อด้านการจัดหาสินค้าแบบ จุดเดียว การมีส่วนร่วมของห่วงโซ่คุณค่าที่มากขึ้นทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านราคาความเสี่ยงและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้อได้เปรียบทางการตลาดที่แตกต่างกัน เรามีความมุ่งมั่นในระยะยาวต่อประเทศไทยและความริเริ่มด้านความยั่งยืนล่าสุดของเรารวมถึงการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของเราในฐานะผู้ลงนามองค์กรแรกของโครงการ " ข้าวไทย NAMA " ของประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเกษตรกร 100,000 คน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้เรายังเป็นโครงการปลูกข้าวยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุด (SRS) (www.sustainablerice.org) โครงการในโลกด้วยความพยายามของเราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์ ผ่านโครงการริเริ่มข้าวที่ดีกว่าในเอเชียระยะที่สอง (BRIA 2) เราเข้าถึงเกษตรกรประมาณ 15,000 รายและในปี 2562 เราได้กลายเป็นโครงการตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลกในการส่งมอบข้าวที่ยั่งยืนภายใต้แบนเนอร์ SRP ด้วยเกือบ 30,000 ล้านตันของข้าวหอมมะลิไทย Better Rice Initiative Asia (BRIA) Phase II – สนับสนุนโครงการข้าวขนาดใหญ่สภาพภูมิอากาศที่ชาญฉลาดและยั่งยืนสำหรับข้าว
สวัสดิการ
-ประกันสุขภาพกลุ่ม -ประกันสังคม(บริษัทจ่าย10%) -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -โบนัส(ธันวาคมของทุกปี) -ปรับเงินประจำปี(กรกฎาคมของทุกปี) -วันหยุดนขัตฤกษ์ 17-18 วัน -พักร้อน 8-20 วัน -ลากิจ 5 วัน
ติดต่อ
คุณพรทิพย์ ศรีปานเงิน
บริษัท โอแลม (ประเทศไทย) จำกัด
71 หมู่ 3 ถนนตัดใหม่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 086-016-4100
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้