JobThai
รับสมัครด่วน
2 มิ.ย. 66

นักศึกษาฝึกงาน

pin location
pin location

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระจกนิรภัยแปรรูป อาทิเช่น กระจกอาคาร กระจกตกแต่งอาคารและใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ กระจกรถยนต์ กระจกประหยัดพลังงาน โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทย และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผลิตภัณฑ์ของเรา ประกอบด้วยกระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Temper), กระจกฮีทสเตร็ง (Heat Strength), กระจกนิรภัยลามิเนต (Laminate), กระจกอินซูเลต (Insulate), กระจกกันกระสุน (Bulletproof), กระจกเคลือบสี (Color Coated), กระจกตกแต่ง (Decorative) และกระจกเงา (Mirror) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 นอกจากนี้ เรามุ่งเน้นการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ภายใต้การบริหารงานอย่างมืออาชีพ จนได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ - มอก.965-2537, มอก.1222-2539, มอก.196-2536, มอก.197-2536, มอก.2602-2556, มอก.965-2560 และมอก.1222-2560 - BS6206:1981 (British Standard) - ANSI Z97.1-1984 (American Standard) - E-Mark (E13) - DOT ขณะนี้ บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจ จึงต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวสู่ระดับสากลในอนาคต ซึ่งหากท่านเป็นผู้เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้ บริษัทฯ ขอเชิญร่วมงานกับเรา เพื่อร่วมสร้างองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
- รถรับ-ส่ง เส้นทางชลบุรี, บางแสน, พนัสนิคม - ค่าชำนาญงาน (บางตำแหน่ง) - ข้าวฟรี, อาหารราคาถูก - ค่ากะ, ค่าอาหาร - เบี้ยขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - ประกันชีวิตกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินรางวัลพิเศษ - งานเลี้ยงประจำปี
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
700/486 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
: 038-454-370 ต่อ 200, 250, 083-989-2114