JobThai
30 พ.ย. 66

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
mrt iconMRT สามย่าน
salary iconเงินเดือน
salary icon17,000 ขึ้นไป
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
บริษัทดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล ดำเนินการ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดขึ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
สวัสดิการ
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ - โบนัสปีละ 2 ครั้ง - ปรับเงินเดือนประจำปีละ 1 ครั้ง
ติดต่อ
คุณพรทิพย์, คุณเมย์ลภัส
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
295 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-640-7777 ต่อ 8503, 8507
แฟกซ์ : 02-640-7799
เว็บไซต์ : http://www.mittare.com
วิธีการเดินทาง
ทางบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน) รับสมัครงานผ่านทาง JOBกับE-mail เท่านั้น recruit@mittare.com ยังไม่เปิดให้เข้ามาเขียนใบสมัครที่บริษัทฯ -MRT สามย่าน ออกช่องทางที่ 1 วัดหัวลำโพง เดินมาประมาณ500เมตร หรือนั่งวินมอไซค์บอกมามิตรแท้ ติดต่อได้ที่ชั้น 5 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล -รถเมล์สาย 36,45