JobThai
22 ก.ค. 67

เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐานคุณภาพ (QSC) จ.ฉะเชิงเทรา จ.อยุธยา

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

salary iconเงินเดือน
salary icon2x,xxx.-
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
“ซีพีเอฟ” เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บก และสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุก และปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร กำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก มองหาโอกาส และความท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเราเพื่อมุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก"
+12

บริษัทได้พัฒนาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรในประเทศไทย ครอบคลุมประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ซึ่งสามารถจำแนกประเภทธุรกิจเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร รวมทั้งประกอบกิจการช่องทางจำหน่ายอาหาร กระบวนการผลิตอาหารครบวงจรภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เปี่ยมคุณภาพ ปลอดสาร ปลอดภัยถูกอนามัย รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ


พันธกิจ

ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ และให้ความสำคัญในการสร้างกระบวนการผลิตที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การ เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม


วิสัยทัศน์

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลก” บริษัทให้ความสำคัญ และทุ่มเทกับการวิจัยและพัฒนาในทุก ๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร ที่สอดคล้องกับความพึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมทั้งยึดมั่นในนโยบาย การดำเนินธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง


ค่านิยม

- สานประโยชน์สู่ความยั่งยืนต่อประเทศ ประชาชน และ บริษัท

- ทำเร็วและมีคุณภาพ

- ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

- ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

- สร้างสรรค์สิ่งใหม่

- มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และรู้จักตอบแทนบุญคุณ


เกี่ยวกับสมัครงาน

ซีพีเอฟ เราทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทาง ธุรกิจ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ซีพีเอฟมีงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่จำนวนมาก ในหลายๆ ด้านโดย เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, การขาย- และการตลาด, วิศวกร, บัญชี, สัตวบาล, ประมง และอื่นๆอีกมากมายหลายๆหน่วยงานในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศไทย และผู้มีประสบการณ์มืออาชีพในระดับบริหารหลายหน่วยงาน


สมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์มืออาชีพ

พนักงานเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทแข็งแกร่ง เติบโตและประสบความสำเร็จกำลังคนถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจแข็งแกร่ง มีความมั่นใจในความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในตลาดโลก ที่ซีพีเอฟเราทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ซีพีเอฟมีงานสำหรับผู้มีประสบการณ์มืออาชีพ ในระดับบริหารหลายหน่วยงาน ในสาขาต่างๆ ทั่วโลก


สมัครงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่

ซีพีเอฟ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท ซีพีเอฟ มีงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่จำนวนมาก ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, การขายและการตลาด, วิศวกร, บัญชี, สัตวบาล, ประมง และอื่น ๆ อีกมากมายหลาย ๆ หน่วยงานในสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลส่วนบุคคล 100,000 บาท/ปี 2. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 30,000 บาท/ปี 3. โบนัส (ตามนโยบายบริษัท) 4. ประกันชีวิตพนักงาน 5. เงินช่วยเหลือกรณีประจำหรือ ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ติดต่อ
สำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคลกลาง (CPF)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-766-8000 ต่อ 8702-5
เว็บไซต์ : https://careers.cp-hrexp.com/cpf
LINE ID: @cpfcareer
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า MRT สถานีสีลม รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น.ขอความช่วยเหลือ: support@jobthai.comต้องการโฆษณา: sale@jobthai.comแฟกซ์: 02-480-9988
ติดตามเรา
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
JobThai มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าจะทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด