JobThai
16 ก.ค. 67

ลูกจ้าง ฝ่ายกฎหมาย

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary icon16,000
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
ความเป็นมาและลักษณะธุรกิจ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 อนุมัติให้กระทรวงการคลัง (โดยกรมธนารักษ์) ดำเนินการโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้จัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณพ.ศ.2502 โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของทุนจดทะเบียนของ ธพส . และให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ธพส . ซึ่ง ธพส . จะทำหน้าที่ลงทุนก่อสร้างอาคาร และบริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นทีโซน C ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพิ่มเติมบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ทุนจดทะเบียน ธพส . มีทุนจดทะเบียนจำนวน 258,338,120 (สองร้อยห้าสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบ) บาท (ชำระแล้วเต็มจำนวน) โดยแบ่งออก เป็นหุ้นสามัญ ทั้งสิ้นจำนวน 25,833,812 (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสอง) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 (สิบ) บาท รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ กระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 25,833,810 (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบ) หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของทุนจดทะเบียน
สวัสดิการ
1.ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง คู่สมรส บุตร) 2.เงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร 3.ค่าช่วยเหลือบุตร 4.ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5.ค่าทำศพ 6.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน 7.เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย 8.เงินเพื่อตอบแบบความในการทำงาน กรณีเกษียณอายุ 9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10.ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง ตามที่กำหนด) 11.ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง 12.วันหยุดประจำปี 13.ค่าล่วงเวลา 14.ตรวจสุขภาพประจำปี 15.การฝึกอบรมพัฒนา 16.กิจกรรมประจำปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธพส. กำหนด
ติดต่อ
คุณธัชวรรณ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-142-22220
เว็บไซต์ : https://www.dad.co.th
วิธีการเดินทาง
การเดินทางเพิ่มเติม : โดยรถโดยสารประจำทาง สาย 52 (บางซื่อ – ปากเกร็ด) สาย 150 (แฮปปี้แลนด์ บางกะปิ – ปากเกร็ด) สายที่ลงป้าย ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ(อาคารB) สาย 66 (สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) – ศูนย์ราชการฯ) สาย 166 [เสริม] (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ศูนย์ราชการฯ) สาย 2-36 (ไทรน้อย-ศูนย์ราชการฯ) โดยรถตู้ประจำทางปรับอากาศ ขสมก. (สายปากเกร็ด) โดยรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าชานเมือง (SRT) สายสีแดงเข้ม (สถานีหลักสี่)
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น.ขอความช่วยเหลือ: support@jobthai.comต้องการโฆษณา: sale@jobthai.comแฟกซ์: 02-480-9988
ติดตามเรา
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
JobThai มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าจะทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด