รับสมัครด่วน
20 ต.ค. 63

พนักงานประมาณราคา

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามความสามารถ (สามารถต่อรองได้)
number of positions iconอัตรา
number of positions icon5 อัตรา
ซีคอน ผู้บุกเบิกธุรกิจก่อสร้างบ้านและอาคารที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี เรามีประสบการณ์สร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้ามากกว่า 10,000 หลัง ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูประบบ "ซีคอน" ที่รวดเร็ว ทันสมัย แข็งแรง ทนทาน และประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจน การบริการที่ต่อเนื่องอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เราต้องการรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมทีมในตำแหน่ง
สวัสดิการ
ตามที่บริษัทฯ กำหนด - ประกันสังคม - กองทุนทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ยูนิฟอร์ม - ค่าครองชีพ - ค่ารักษาพยาบาล(พนักงานและครอบครัว) - เงินกู้ยืม ฯลฯ
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ซีคอน จำกัด
107-115 ถนนสี่พระยา
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-237-2900
แฟกซ์ : 02-237-3781
เว็บไซต์ : www.seacon.co.th
ใช้งานแผนที่