1 เม.ย. 63

Sales Executive (ประจำโรงงาน จ.ขอนแก่น)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
 • บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการผลิตพรมคุณภาพสูง เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตพรมคุณภาพมากว่า 30 ปี ปัจจุบันบริษัทมีความต้องการขยายกิจการ/โรงงาน เพื่อรองรับอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่นานาชาติ จึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • การปรับค่าจ้าง
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • ห้องพยาบาลและพยาบาลประจำโรงงาน
 • ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต
 • เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน
 • ของเยี่ยมไข้พนักงาน
 • ข้าวกลางวันฟรี
ติดต่อ
ส่วนสรรหาบุคลากร คุณวริยา บุญตา หรือ คุณกวิสรา อรรถวรวุฒิ
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
194 หมู่1 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลเมืองเฟีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-286-173-4 ต่อ 193, 192 มือถือ 063-814-6784
แฟกซ์ : 043-286-175
เว็บไซต์ : www.interkrai.co.th, www.carpetmaker.co.th
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้