รับสมัครด่วน
13 ม.ค. 63
พนักงานขับรถผู้บริหาร
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
 • VGI เป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เราคือ O2O Solutions เต็มรูปแบบ
 • ที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค จึงทำให้เรานำเสนอมุมมองสื่อโฆษณาได้ครบ 360 องศา
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม เบิกค่ารักษาพยาบาลฟรี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัส 2 ครั้ง/ปี (ตามผลประกอบการ)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับพนักงานกู้ยืมเงิน
 • - เงินช่วยเหลือคลอดบุตร 5,000 บาท, มงคลสมรส5,000 บาท, ค่าเยี่ยมไข้หรือแสดงความยินดี 1,500 บาท, งานสัมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ฝึกอบรมภายใน/ฝึกอบรม ดูงาน ภายนอก
 • - บริการฟิตเนส
 • - ทุนการศึกษาบุตร
ติดต่อ
คุณมาลินทร์ มิ่งสำแดง
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-273-8884 ต่อ 187
แฟกซ์ : 02-273-8883
เว็บไซต์ : www.vgi.co.th
ใช้งานแผนที่