รับสมัครด่วน
24 ก.พ. 64

เจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิ ปวส.

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
arl iconพญาไท
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon4
''Our philosophy is to contribute significant advances in Food and Health on a global basis and ultimately to create a better life for all'' Honor prizes and Quality Assurance. 1. Acquired the hazard analysis & critical point system accreditation. (HACCP) : 2. ISO 9001 : 2008 : Pathum Thani Factory, Kamphaeng Phet Factory, Phra Pradaeng Factory And Lard Lum Keaw Packing Factory 3. Outstanding manufacturer in 1990 : Phra Pradaeng Factory
ติดต่อ
Human Resource Department
Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.
487/1 Si Ayutthaya Road
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-247-7000
แฟกซ์ : 02-248-7997
เว็บไซต์ : https://www.ajinomoto.co.th
ใช้งานแผนที่