24 ม.ค. 63
Purchasing Manager
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
salary iconเงินเดือน
salary iconN/A
english apply iconรับเฉพาะใบสมัครภาษาอังกฤษเท่านั้น
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
 • We are a top Japanese company who manufacture and export CNC Wire Cut EDM machine and Machining Center. We are a BOI promoted and ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 certified company. We are now in urgent need of the qualified professionals for position stated below.
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี
 • รถรับ-ส่งพนักงาน (ปรับอากาศ)
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ค่ารักษาพยาบาล (พนักงาน,คู่สมรส,บุตร)
 • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ AIA
 • หอพักพนักงาน / เงินช่วยค่าหอพัก
 • เบิกเงินเดือนล่วงหน้า, เงินยืม
 • เงินช่วยเหลือเพื่อการสมรส
 • เงินช่วยเหลือสำหรับบุตรคนแรก
 • เงินวันเกิดสำหรับพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือในการจัดงานศพ (บิดา,มารดา,สามี,ภรรยา,บุตร)
 • เงินช่วยเหลือค่าพาหนะสำหรับพนักงานทำงานล่วงเวลา
 • เงินช่วยเหลือค่าอาหารในการทำงานล่วงเวลา
 • เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
 • เงินช่วยเหลือเบี้ยเลี้ยงกะดึก
 • เงินช่วยเหลือวันหยุดสงกรานต์
 • เบี้ยขยันประจำเดือน
 • เบี้ยขยันประจำปี
 • เงินรางวัลไม่ลาหยุดงานในรอบปี
 • เงินรางวัลทำงานนาน
 • การตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ประจำปี
 • โครงการทัศนาจรประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กิจกรรมกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่
 • ของเยี่ยมไข้/คลอดบุตร สำหรับพนักงาน และครอบครัว
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดา และมารดา
ติดต่อ
Recruitment / HR Department
Sodick (Thailand) Co., Ltd.
60/84 หมู่19 ซอย 19 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02-529-2450-6 ext : 128
แฟกซ์ : 02-529-2459
เว็บไซต์ : www.sodick.co.th
ใช้งานแผนที่