รับสมัครด่วน
24 ม.ค. 63
Technician Support
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconN/A
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
  • บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ประกอบธุรกิจด้านงานรับเหมางาน ตกแต่งภายในและงานทีเกี่ยวข้องกับระบบอะดูสติกส์, งานติดตั้งระบบ แสง เสียง ภาพ และโสตทัศนูปกรณ์รวมทั้งระบบ สื่อสาร ที่มีเครือข่ายการทำงานครบวงจร
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -โอที
  • -เบี้ยเลี้ยง
  • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • -สวัสดิการตรวจสุขภาพ
  • -Intensive
  • ฯลฯ
ติดต่อ
HR Department
Advanced Technology Contracting Co.,Ltd
6 อาคารเอ-กรุ๊ป ถ.รัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-911-9830-2 # 0,117
แฟกซ์ : 02-586-8500
เว็บไซต์ : www.atc.co.th