15 ม.ค. 63
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon4 อัตรา
  • บริษัท ซีคอท จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การตรวจวัดอากาศเสียจากปล่องโรงงาน ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ
สวัสดิการ
  • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 2. ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต
  • 3. ค่าเบี้ยขยัน
  • 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง (สำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัด)
  • 5. ตรวจสุขภาพประจำปี (ตามความเสี่ยงของตำแหน่งงาน)
  • 6. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการทำงาน
  • 7. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • 8. ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 9. ชุดฟอร์มพนักงาน
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซีคอท จำกัด
239 ถนนริมคลองประปา
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-959-3600 ต่อ 316
แฟกซ์ : 02-959-3535
เว็บไซต์ : www.secot.co.th
ใช้งานแผนที่