รับสมัครด่วน
24 ม.ค. 63
ผู้แทนขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ( สามารถนำรถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ )
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions iconอัตรา
number of positions icon4 อัตรา
 • กลุ่มบริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด ในเครือของบริษัท DKSH ดำเนินธุรกิจทางด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ , เครื่องมือแพทย์ พร้อมทั้งให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ครบวงจร ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO/IEC17025
 • ปัจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการขยายงานของบริษัทฯ จึงเปิดรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความมั่นใจและตั้งใจ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าสมัครเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท SPCRT
สวัสดิการ
 • **ทำงาน จันทร์-ศุกร์
 • 1. โบนัสประจำปี
 • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-7.5%
 • 3. ประกันชีวิต 12 เท่าของเงินเดือนไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
 • 4. ประกันสุขภาพกลุ่ม OPD 1,300 -1,500 ต่อครั้ง/31ครั้งต่อปี IPD ตามเงื่อนไข
 • 5. ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • 6. เงินช่วยเหลือการจดทะเบียนสมรส (ครั้งแรก)
 • 7. ทุนการศึกษาบุตร
 • 8. บุคคลในครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม
 • 9. โปรแกรมพัฒนาบุคลากร
 • 10. สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี 13-18 วัน/ปี ฯลฯ
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
1759 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-185-4333 #6006, 091-557-6337
แฟกซ์ : 02-741-9010
Line ID: hrspcgroup
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้