บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำกัด
Urgently Required
23 ม.ค. 63
Product Development Coordinator / Planner
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary iconเงินเดือน
salary iconตามความสามารถและประสบการณ์ และผลงาน
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 ตำแหน่ง
 • - ผู้ผลิตกระเป๋าหนังส่งออกมากว่า 30 ปี
 • - ต้องการบุคลากรที่เป็นคนดี คิดบวก มีความตั้งใจจริง รักตัวเองและผู้อื่น รู้จักรับผิดชอบ ทำงานบนการกระทำที่บังเกิดผลที่ดีแก่บริษัทแก่ส่วนรวม มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • - เพื่อรองรับการขยายงานให้สามารถผลิตทันตามความต้องการของลูกค้า
 • - และเพื่ออยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์ก้าวไปพร้อมๆกันกับครอบครัวบริษัทเราเพื่อประโยชน์ที่ดีสำหรับส่วนรวมสืบต่อไป
 • -ทำงานจันทร์-เสาร์ 8:30-17:30
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการบริษัท
 • - ปรับค่าจ้าง ตามผลของงานที่ได้รับมอบหมาย และตามผลประกอบการของบริษัท
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - เบี้ยเลี้ยงกรณีไปดูตรวจงานที่สาขาต่างจังหวัด
 • - กองทุนสวัสดิการเงินกู้ ตามกฎกองทุน
 • - สวัสดิการเงินช่วยเหลือ งานแต่ง งานบวช เสียชีวิต เป็นเงินช่วยเหลือ พนักงาน และครอบครัวพนักงาน (บิดา มารดา สามี ภรรยา ลูก) กรณี งานอุปสมบท งานฌาปนกิจ งานแต่งงาน ตามอายุงานและกฎของกองทุนนี้ และตามผลของงาน และจิตใจที่ซื่อสัตย์และจิตสำนึกที่ดีให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ห้องพยาบาล
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
ติดต่อ
คุณศิริลักษณ์
บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำกัด
424 หมู่ 6 ซอยศิวิลัย(แพรกษา 11) ถนนพุทธรักษา
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-382-6817 ( ต่อ 101 ) , 086-377-2673
แฟกซ์ : 02-703-6118
ใช้งานแผนที่