รับสมัครด่วน
27 ม.ค. 63
พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon10 อัตรา
 • ซีคอน ผู้บุกเบิกธุรกิจก่อสร้างบ้านและอาคารที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี เรามีประสบการณ์สร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้ามากกว่า 10,000 หลัง ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูประบบ "ซีคอน" ที่รวดเร็ว ทันสมัย แข็งแรง ทนทาน และประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจน การบริการที่ต่อเนื่องอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เราต้องการรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมทีมในตำแหน่ง
สวัสดิการ
 • ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนทดแทน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่ารักษาพยาบาล(พนักงานและครอบครัว)
 • - เงินกู้ยืม
 • ฯลฯ
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ซีคอน จำกัด
107-115 ถนนสี่พระยา
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-237-2900
แฟกซ์ : 02-237-3781
เว็บไซต์ : www.seacon.co.th
ใช้งานแผนที่