บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)
17 ม.ค. 63
วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon4 อัตรา
  • ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาติดตั้ง งานระบบประกอบอาคาร และงานก่อสร้าง ได้แก่ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง โครงสร้าง ก่อสร้าง บริษัทฯ มีความมุ่งมันที่ต้องการให้พนักงานทุกคนมีความสุขกับการทำงาน และสภาพแวดล้อม ตลอดจนผลตอบแทนที่ดี หากท่านคิดว่า ท่านมีความคิดและอุดมการณ์ในการที่จะทำงานตามความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และความคิดสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้าต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาและก้าวไปพร้อมกับองค์กร ท่านสามารถสมัครงานได้ตามตำแหน่งที่ลงประกาศ
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ส่งเสริมการฝึกอบรม
  • - กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
  • - ชุดฟอร์มบริษัท
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)
121/105 อาคาร RS Tower ชั้น 39 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-641-2100 ต่อ 111 (ตอง) , 102 (โบ)
แฟกซ์ : 02-641-2030, 02-641-2029
เว็บไซต์ : www.mctric.com
ใช้งานแผนที่