บริษัท ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
25 ม.ค. 63
Transport Supervisor
pin locationLocation
pin location
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
 • บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ (Generali Life)สำหรับพนักงาน, คู่สมรสและบุตร
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับพนักงาน, คู่สมรสและบุตร
 • เงินของขวัญแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • รางวัลเชิดชูเกียรติ
 • ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตร
 • โบนัสประจำปี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี 14 วัน
Contacts
คุณสุมาลี , คุณปราณี
บริษัท ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
219 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Tel. : 035-315-800 ต่อ 5850 - 5860, คุณปราณี 081-331-5447
Fax : 035-315-861
See Map