รับสมัครด่วน
21 ม.ค. 63
พนักงานผู้ช่วย (NA)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
 • โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลที่ได้คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ ตามโครงการประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการปรึกษา และตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกสาขา เปิดบริการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ช.ม. โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง ก้าวสู่โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน (HA : Hospital Accreditation) ทุกระบบทั้งองค์กร
 • โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมจะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อก้าวสู่ระบบบริการคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ให้การบริการโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เบี้ยขยันรายเดือน / รายปี
 • ค่าชุด
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลพนักงานและญาติสายตรง
 • สวัสดิการเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
 • กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่
 • เงินช่วยเหลือกรณีญาติสายตรงเสียชีวิต
 • สนับสนุนการฝึกอบรม
 • หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในส่วนสำนักงาน
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด
32 / 410 หมู่ 6
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02-901-8400-8 ต่อ , 1302 ,1201
แฟกซ์ : 02-901-8082
เว็บไซต์ : www.phatara-thonburi.com
ใช้งานแผนที่