27 ต.ค. 63

Senior Accountant Officer (สำนักงานบัญชี)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท เอ. อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) สำนักงานบัญชีคุณภาพ (ในเครือ AR Group) ให้บริการทางด้านที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีอากร และการบริหาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ARAC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ ทางด้านบัญชีและภาษีอากรโดยบุคลากรผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ประกอบกับวิธีการทำงานที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ และขั้นตอนที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ทางบัญชีที่ถูกต้องและรวดเร็ว ขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทฯนั้น ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ทางบัญชี และตรวจสอบข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการทำบัญชี ดังนั้นมาตรฐานการทำงานของ บริษัท เอ. อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ทั้งโดยหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนต่างๆ ในประเทศไทย อีกหนึ่งในบริการให้คำปรึกษา คือ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการบริหารงานองค์กร และการตรวจสอบภายในองค์กร ซึ่งมีไว้เพื่อรองรับความต้องการในการควบคุมภายในองค์กร และเพิ่มความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังรับจัดโปรแกรมอบรมและสัมมนา ที่มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรอีกด้วย
สวัสดิการ
- โบนัส - การพัฒนาฝึกอบรม ส่วนกลาง - การพัฒนาฝึกอบรม เฉพาะด้าน Account / Audit / Systems - เงินกองทุนสะสม (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพและชีวิต - เงินช่วยเหลือ ในกรณีต่างๆ - กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน - ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เออาร์ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
25 ถนนเจริญนคร 14
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-439-4600
แฟกซ์ : 02-439-4616-7
เว็บไซต์ : http://www.arac.co.th
ใช้งานแผนที่