รับสมัครด่วน
16 ม.ค. 63
พนักงานขับรถผู้บริหาร(พนักงานประจำ)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary icon9,750 บาท + เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 12,000 บาท
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
 • บริษัท สยามกลการโลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ในกลุ่มสยามกลการ ดำเนินธุรกิจขนส่งรถยนต์ และ ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ NISSAN ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ภายในประเทศ และต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • 1. ค่ากะ/ค่าอาหารทำงาน O.T./ค่ายานพาหนะ/ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ โบนัส/ เงินขึ้นประจำปี/ค่าทำงานล่วงเวลา (O.T.)
 • 2. ค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
 • 3. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวเสียชีวิต
 • 4. ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
 • 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6. เครื่องแบบพนักงาน/รถรับส่งพนักงาน
 • 7. รางวัลพนักงานดีเด่น/รางวัลพนักงานทำงานนาน/ทุนการศึกษาบุตร
 • 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 9. ฝึกอบรมภายใน, ภายนอกบริษัทฯ
 • 10. กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ศูนย์รักษาพยาบาล/ตรวจ สุขภาพประจำปี
 • 11. ฌาปนกิจสงเคราะห์/ สหกรณ์ออมทรัพย์/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นเทียบเคียงกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
ติดต่อ
คุณดลลดา พันธุ์สาง , คุณศรีแพร ดานรือง
บริษัท สยามกลการโลจิสติกส์ จำกัด
6 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด กม.22
ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-740-0555 ต่อ 102,104
แฟกซ์ : 02-740-0592
เว็บไซต์ : www.sm-logistics.co.th