24 ม.ค. 63
ช่างกลึง
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary iconเงินเดือน
salary icon์N/A
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
 • บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตประตูน้ำเหล็กหล่อตรา SCI จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากว่า 40 ปี โดยมีการส่งออกประมาณร้อยละ 90 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ISO14001 : 2004 และบริหารงานระบบคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM)
สวัสดิการ
 • 1.ชุดฟอร์มพนักงานฟรี(มีการวัดตัวประจำปี)
 • 2.โบนัสประจำปี
 • 3.ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 4.เงินรางวัลพนักงานดีเด่น(เบี้ยขยันประจำปี)
 • 5.ทุนการศึกษาบุตรระดับอนุบาล - ปริญญาตรี
 • 6.เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ(ระยะสั้น-ระยะยาวเงินกู้ยาว)
 • 7.เงินตอบแทนค่าเกษียณอายุสูงสุด 16 เดือน
 • 8.ค่าของขวัญวันแต่งงาน
 • 9.ค่ารับขวัญบุตร
 • 10.ค่าภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ-จีน)
 • 11.ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)
 • 12.เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตของพนักงานและบุคคลในครอบครัว
 • 13.รถรับ-ส่ง ( สายพระราม 2 , สายราษฏร์บูรณะ ,สายวงเวียนใหญ่ , สายวัดใหญ่ , สายทุ่งครุ่)
 • 14.กิจกรรมกีฬาสี,งานเลี้ยงปีใหม่
 • 15.กองทุนประกันสังคม
 • 16.กองทุนเงินทดแทน
 • 17.ห้องสมุด [internet]
 • 18.การฝึกอบรมและพัฒนา
 • 19.ค่าน้ำมันรถยนต์ และค่าโทรศัพท์[เฉพาะฝ่ายขายในประเทศ]
 • 20.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(บริษัทออมให้เดือนละ 2 % ของรายได้)
 • 21.ค่าวิชาชีพบัญชี
 • 22.และสวัสดิการอื่น ๆ
 • ** ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์ และวันอาทิตย์ **
ติดต่อ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/12
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 034-440-130
แฟกซ์ : 034-440-142
เว็บไซต์ : www.scivalve.com
ใช้งานแผนที่