CDG GROUP
รับสมัครด่วน
6 เม.ย. 63

พนักงานขับรถผู้บริหาร (ขับรถบ้าน) เริ่มงานได้ทันที

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

หลายจังหวัด

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
 • CDG GROUP เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้าน IT Solutions ให้แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล (1ใน10 ของ ASEAN ในปี ค.ศ.2015) ด้วยการให้บริการด้าน IT Solutions ที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ตลอดจนจัดฝึกอบรมและดูแลหลังการขาย ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการที่มีความสำคัญระดับประเทศมากมาย แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศของเรา
 • ธุรกิจของเรา
 • - จัดทำโครงการเลขบัตรประจำตัวประชาชน และระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์
 • - จัดทำ "โครงการติดตั้งระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติ" แห่งแรกในประเทศไทย
 • - จัดทำ "โครงการจำหน่ายตั๋วรถไฟออนไลน์ Star"
 • - จัดทำ "โครงการติดตั้งเครื่องพิมพ์บัตรด้วยระบบบาร์โค้ด"
 • - จัดทำ "โครงการไทยสาร" เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นครั้งแรกให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 • - จัดทำ "ระบบคอมพิวเตอร์พิสูจน์ลายนิ้วมืออาชญากรอัตโนมัติ"
 • - จัดทำ "ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า 24 ชั่วโมง"
 • - จัดทำ "โครงการเลื่อนล้อต่อภาษี"
 • - จัดทำ "โครงการจัดทำแผนที่ ภูมิประเทศไทย"
 • - จัดทำ "โครงการคอมพ์ฯ มือสองแด่น้องผู้ห่างไกล"
 • - จัดทำ "โครงการบริการเบิกเงินสดผ่านเครื่อง ATM"
 • - จัดทำ "โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้"
 • - Nostra บันทึกข้อมูลสภานที่สำคัญครบ 1 ล้านจุด
สวัสดิการ
 • การประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือ / เงินกู้
 • - เงินกู้เอนกประสงค์ (BFIT)
 • - เงินกู้ที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยพิเศษ
 • - เงินสงเคราะห์บุตร
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ
 • วันหยุด
 • - ลาพักร้อน 12-15 วันต่อปี
 • - ลาป่วย
 • - ลากิจ
 • - ลาคลอด
 • - ลาฌาปนกิจ
 • - ลาอุปสมบท
 • - ลาเพื่อการฝึกอบรม
 • - ลาเพื่อรับราชการทหาร
 • อื่น ๆ
 • - เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • - เบี้ยเสี่ยงภัย และเงินเพิ่มพิเศษ (พนักงานในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้)
 • - งานรับรางวัลอายุงาน
 • - ฟิตเนส
 • ** สวัสดิการขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและประเภทการจ้างงาน
ติดต่อ
คุณธนกฤต
CDG GROUP
127/27,29-31 Nonsee Road,
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-678-0200 ต่อ 2877
เว็บไซต์ : www.cdg.co.th
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้